Krizový management - Ing. Lukáš Staníček

Působím na manažerských pozicích zřízených pro účel restrukturalizace nákladů a výnosů firem v oboru výroby a opravárenství. Provádím celkové krizové řízení firem, akvizice a fúze, optimalizuji náklady, řeším otázky nákupu a prodeje náhradních dílů, zajišťuji lepší podmínky pro nákup služeb.

Dále provádím celkovou stabilizaci podniku po stránce technické, ekonomické, personální a obchodní s vyhledáním nových příležitostí na trhu. Nastavuji firmy pro co nejlepší realizaci nových příležitostí (personální obsazení, vznik nových pracovních míst, technické a obchodní zázemí atd.). Vycházím z vlastního působení u největších firem v ČR, zahraničních zkušeností a komplexní znalosti všech důležitých dodavatelů v oboru opravárenství v ČR.

Činnosti, kterými se zabývám:

  • Krizové řízení
  • Ekonomika nákladů a výnosů
  • Nákup zboží a služeb
  • Personalistika
  • Akvizice
  • Komplexní audit
  • Subservisy
  • Výrobní a opravárenské informační systémy
  • Obchodní činnost
  • Komplexní servis dopravních prostředků