Služby

Krizové řízení

Řídím procesy a služby v opravárenství a výrobě za účelem snížení nákladů, případně zvýšení výnosů. Zabývám se dělením firem na divize s ekonomickým nadhledem na jednotlivé skupiny výroby, opravárenství, prodeje náhradních dílů a skladů. Zavádím tendry za účelem snížení nákladů a zároveň řídím zvyšování kvalifikace zaměstnanců tak, aby docházelo ke zlepšení kvality. Ekonomicky zhodnocuji lidské zdroje a snižuji stav tak, aby byla firma i nadále schopná produkce zboží a služeb s důrazem na kvalitu. Zavádím takové procesy, které vedou k "samokontrole" prováděné práce.

Ekonomika nákladů a výnosů

V ekonomice nákladů a výnosů se zaměřuji zejména na optimalizaci dílen, výroby a nákladů na opravy.

Nákup zboží a služeb

Provádím analýzu nákupu zboží a služeb. Po analýze následuje soubor opatření vedoucích k úsporám v tomto segmentu. Procházím nákup veškerého zboží a služeb, kde vycházím ze zkušeností s aktuálními cenami na trhu. Doporučuji změny dodavatelů tak, aby byl nákup prováděn hospodárně. Vzhledem ke znalosti mnoha dodavatelů, s těmito dodavateli jednám a zajišťuji výhodnější podmínky.

Personalistika

Analyzuji aktuální personální obsazení všech pozic ve firmě (obchodní, výrobní, THP, OV, skladů atd.). Vydávám doporučení pro změnu v personálním obsazení, nebo změnu provádím. Nastavuji motivační složky mzdy vedoucí k vyšší výkonnosti zaměstnanců. Měním zavedená personální schémata vzhledem k aktuálním potřebám trhu a stavu, ve kterém se firma nachází.

Akvizice

Provádím akvizici, nebo chcete-li sloučení dvou firem za účelem pokračování pouze jedné z nich, a to vypracováním akviziční smlouvy, které předchází hloubková kontrola převzaté organizace. Zabývám se zejména akvizicí opravárenských a výrobních firem. Provádím management assessment podniků.

Komplexní audit

Zhodnocuji celou společnost po jednotlivých oblastech.

Subservisy

Provádím komplexní zavedení servisu i v místech, kde není možné vytvořit servis standardní cestou. Jedná se o případy, kdy by bylo vybudování klasického servisu neekonomické, ale zároveň je nutné servis vybudovat. Hlavní výhodou subservisů je zachování většiny výhod klasického servisu.

Výrobní a opravárenské informační systémy

Analyzuji aktuální informační systém (IS) výroby a opravárenství. Zhodnocuji možnosti přechodu na vyhovující IS. V případě realizace změny v IS spolupracuji s výrobci informačních systémů tak, aby byl IS co nejlépe nastaven pro Vaše aktuální potřeby. Provádím také samotnou implementaci IS.

Obchodní činnost

Uskutečňuji dohody s aktuálními dodavateli a odběrateli v oblasti výroby a opravárenství. Vyhledávám nové příležitosti na trhu a měním struktury dodavatelů a odběratelů v závislosti na analýze nákladů a výnosů.

Komplexní servis dopravních prostředků

Pod komplexním servisem dopravních prostředků mám na mysli soubor služeb, které zajistí bezproblémový chod dopravních prostředků (zejména autobusů a nákladních vozidel) v požadovaném čase. Zajišťuji naplánování garančních prohlídek, oprav a odstranění nechtěných servisních událostí tak, aby byl provoz vozidel garantován v co největší možné míře. Vše se děje za pomoci oboustranných smluv a vzájemných garancí. Detailnější informace se dozvíte v záložce více, případně napište na uvedenou emailovou adresu v kontaktech.